Алчин Рәдиф бәете

(Тормыш иптəше Сафия чыгарган бəет)

Күпер кырында акты каннарым

Трактор астында чыкты җаннарым

Кабрем өстенə мəклəр чəчəрсез

Хəлəл җефетем ничек яшəрсез

Минем гəүдəмне акка төрегез

Мине белгəннəр килеп күрегез

Көннəр буенча берүзем яттым

Икенче көнне өемə кайттым

Үзем яраткан пəлтəлəр алдым

Караңгы җирдə берүзем калдым

Газиз əнкəем берүзе калды

Михайловка күпере җанымны алды

Ишек алдында олы тополем

Бу тракторга юкка укыдым

Газиз əнкəем ак күлмəгең ки

Минем урынга Айратымны сөй

Яңа пəлтəмне бер дə кимəдем

Көннəр буена сезне күрмəдем

Гүзəлкəемне бигрəк яраттым

Салкын кырларда бик озак яттым

Сафиякаем Исəмəтлəргə нилəргə бардың

Балалар белəн өелеп калдың

Өстəл өстендə кайный самовор

Бер үзкəемə бигрəк тə авыр

Баш очларымда матур чəчəгем

Сафиякаем рəхəт яшəгез

Кара чəчеңне көндə тарарсың

Мине сагынсаң Айратка карарсың

Эшлəргə диеп килеп алдылар

Газиз балалар ятим калдылар

Бармый чара юк, алырга килгəч

Котылып булмый газраил килгəч

Чəчəк җыярсың май ае җиткəч

Бик авыр булды аерылып киткəч

Куркып киттем күпергə җиткəч

Каршы килмəдем сулышым беткəч

Аклы күлмəгем бик тиз каралды

Үзем кайтканчы үлмем таралды

Сары күлмəгем бер дə кимəдем

Күңелгə килде кире кермəдем

Тəрəзə төбендə күгəрчен гөрли

Минем күңелем гел сезне уйлый

Минем каберемə килеп китегез

Бик җылашмагыз, сабыр итегез

Минем исемгə җырлар җырлагыз

Əнкəгезнең сүзен бик нык тыңлагыз

Кошлар сайрыйлар тополь төбендə

Халык җыелды мине күрергə

Күгəрченнəрем нигə гөрлисчез

Хəллəрем авыр бер дə белмисез

Утырып киттем тракторларга

Бик яшлəй кердем кара гүрлəргə

Урман буенда бергəлəп йөрдем

Вакытсызрак гүрлəргə кердем

Август аенда алмалар пеште

Минем күңелем алдан ук төште

Урманда йөрдем ак күлмəк киеп

Кулымны күтəрдем үтерəсез дип

Аягым тартмады, кире кермəдем,

Мофталарына баса белмəдем.

Кара бүрегем кан белəн тулды

Җан бирүлəре бик авыр булды

Тракторың кирегə барды

Газраиллар каршымда торды

Күршелəр белəн бик тату булдым

Караңгы гүрдə җиденче кундым

Кычкыра –кычкыра кайтыр казларың

Кичатна көнне кайтыр җаннарым

Тауларга менсəм күренə мошты

Еллар буена эчкəем пошты

Балаларымны бигрəк яраттым

Обед җиткəнче каннарга баттым

Сафиякаем ак күлмəк алдың

Айратым син бигрəк яшь калдың

Баш очларымда кошлар кагына

Рузилəкəем мине сагына

Каберем өстендə кошлар кагына

Ялгыз башкаем сине сагына

Пароходларга утыра алмадым

Тракторлардан котыла алмадым

Кулны күтəрдем килмəгез диеп

Трактор чыкты үлгəч – ул диеп

Көрəн пəлтəңне көндə киярсең

Мине сагынсаң кемне сөярсең

Балаларымны бергə җыярсыз

Үземə атап кашык куярсыз

Усадьбаларга кыен баруы

Бик авыр булды ялгыз калуы

Җəйлəр буена сабанда йөрдем

Бик яшьлəй генə кайгыда йөздем

Трактор баскач кулым каерылды

Хəлəл җефетем яшьлəй аерылды.

Ак кəгазьгə түгелде кара

Сары чəчкəем бик яшьлəй кала

Ак кəгазьгə яшьлəрем тама

Котылып булмады калырга чара

Сыңар эрҗинкəм күпердə калды

Газиз җанымны трактор алды

Аксыл күлмəгем бик тиз кипте

Шушы сəгатем башыма җитте

Кырыгынчы елны дөньяга килдем

Күпер өстендə җанымны бирдем

Өстəл өстендə кайный самовор

Гробым казаклы чыгуы авыр

Трактор узгач елап калмагыз

Караңгы җирдə газиз атагыз

Каберем өстенə кошлар тезелə

Ялгыз башкаем үзəк өзелə

 

Бәетләр исемлегенә кайту

Вакыт

Һава торышы

booked.net

Сайт бүләкләре

Сайт баннеры

Баннер коды